Pracownia "ANTIQUA"

Paweł Konczewski ARCHEOLOG NAUKOWIEC REDAKTOR NACZELNY

O firmie

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „ANTIQUA” Paweł Konczewski jest specjalistyczną firmą realizującą kompleksowe badania archeologiczne oraz archeologiczno-konserwatorskie na obszarach inwestycji objętych administracyjnym wymogiem wyprzedzających, ratowniczych prac wykopaliskowych lub nadzorów konserwatorskich. Oprócz tego zajmujemy się własnymi badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Założycielem i właścicielem Pracowni „ANTIQUA” jest dr Paweł Konczewski. Na rynku jesteśmy od 2002 roku. Działamy na zlecenie wszelkich podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych. Naszymi zleceniodawcami są zarówno firmy, instytucje samorządowe, państwowe, jak i inwestorzy prywatni.

Stosownie do potrzeb bieżących badań i analiz korzystamy także z wiedzy najlepszych naukowców i specjalistów ze wszystkich niezbędnych dziedzin humanistycznych, technicznych i przyrodniczych.

Usługi archeologiczne

W kwestiach urzędowych nasze działania związane są ściśle z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Wymagane jest zgromadzenie wymaganej dokumentacji, oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac ziemnych. W przypadku wiadomej obecności stanowisk archeologicznych należy przeprowadzić wyprzedzające, ratownicze badania. Z kolei w przypadku jedynie możliwości odkrycia nawarstwień kulturowych należy przeprowadzić nadzór archeologiczny nad pracami.

Badania archeologiczne składają się z kilku faz. Prosty model zakłada trzy etapy. Pierwszy z nich polega na kwerendzie archiwalnej, rozpoznaniu źródeł historycznych, wyników starszych badań i opracowań z danego terenu.

Drugi etap to właściwe prace wykopaliskowe. W zależności od sytuacji mogą mieć charakter sondażowy lub szerokopłaszczyznowy. Wielkość i ilość wykopów jest uzależniona od specyfiki stanowiska, okoliczności technicznych, finansowych, planu badawczego lub merytorycznej oceny archeologa.

Trzeci etap to podsumowanie naukowe wyników – opracowanie dokumentacji, badanie materiału zabytkowego, niezbędne analizy specjalistyczne. Efektem końcowym powinny być syntetyczne sprawozdania naukowe składane w archiwum WUOZ oraz publikacje w czasopismach branżowych.

Wybrane doświadczenie

2017

Redaktor Naczelny

Objęcie pozycji Redaktora Naczelnego kwartalnika popularnonaukowego „Archeologia Żywa

2015

Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wykładowca w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (zatrudnienie czasowe na podstawie umów cywilno-prawnych)

2008

Obrona doktoratu

Otrzymanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii

2001

Założenie Pracowni ANTIQUA

Rozpoczęcie pracy we własnej firmie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska “ANTIQUA” Paweł  Konczewski, ukierunkowanej na prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk humanistycznych i przyrodniczych

Wpisy

Parę informacji ze świata

Kontakt

W celach kontaktowych

Numer kontaktowy

503 714 803

Adres e-mail

pawelkonczewski71@gmail.com

Adres

ul. Słoneczna 11/2, 55-100 Trzebnica